د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

په اسلامي شريعت کې فرد او دولت

ژباړن : شهيد برکت الله 07.09.2007 01:00

ليکوال        :  عبدالکريم زيدان
ژباړن          : شهيد برکت الله
دا کتاب په اسلامي شريعت کې دفرد او دولت دموضوع په اړه ليکل شوی،ليکوال په خپل يادښت کې ليکي : ... په دغو بحثونو کې مو دقرآن کريم په نصوصو،نبي احادیثو، تاريخي ثابتو حقایقو او دفقهاو پر اجتهاد باندې استناد کړی.

دغه بحث پر درېيو فصلونو ویشل شوی .۱- په اسلامي شریعت کې د دولت مقام ،د دولت دتشکيل ضرورت،دهغه اداف ... ۲- په دولت کې دفرد مقام او دفرد هغه حقوق،چې ګټه ترې اخلي. ۳- د دولت هغه حقوق ،چې پر فرد باندې يې لري.