د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

مقدمه ای بر جامعه شناسی عمومی

انګار 21.10.2007 01:00

کتاب نوم           :   مقدمه ای بر جامعه شناسی عمومی
تالیف                : دوکتور عابدين بارز
مخونه               : ۳۸۳
خپرندوی           : سبا کتابخانه
دا د داکتر عابدین بارز اثر دی ،چې دموضوع په اړه يې  په ۲۸۳ مخونو او ۵۸ فصلونو کې  په ډېر تفصیل سره ليکلی. ليکوال دموضوع داهمیت او څرنګوالي په اړه دګټې وړ مالومات په دري ژبه وړاندې کړي. دکتاب په وروستيو پاڼو کې دمسلمانو فیلسوفانو او  دهغوی  د اندونو بیان او په وروستۍ برخه کې  وييپاګه تر سترګو کېږي.