د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

انبیاء عليهم السلام دقرآن په رڼا کې

مجيب الرحمان انګار 30.11.2007 19:11

انبیاء عليهم السلام دقرآن په رڼا کې
ليکوال    :  هدايت الله هدايت
خپرندوی : ميوند خپرندويه ټولنه
مخونه ۳۷۲،کچه : A4
دا دهغو انبیاء )ع( په اړه چې په قرآن کریم کې يې ذکر شوی يو ګټور اثردی چې له قرآني ترتيب سره سم بيان شوي. په دې کتاب کې دانبیاء)ع( سيرت،پېښې او کيسې په ځانګړي سبک سره بیان شوي. دکتاب جګه A4 ،مجلد او په سپين کاغذ په روانه پښتو ليکل شوی. په پیل کې دليکوال خپلې خبرې او ورپسې دقاضي محمد امين وقاد سريزه ليدل کېږي.